Kommande kurser inom molntjänster och appar

En investering i kunskapen hos egna anställda är sällan en förlorad investering. Speciellt nu när vi går mot en allt mer digitaliserad värld och ser hur både företag och privatpersoner blir beroende av den nya tekniken för att kunna vara en del av samhället. Två av de tydligaste trenderna vi har sett de senaste åren är hur vi jobbar med lagring i ”molnet” och evolutionen kring appar. Som en naturlig följd av nämnda tekniska framgångar erbjuds nu kurser till all slags personal inom molntjänster samt kurser riktade mot användningen av appar.

Kurser inom moderna lösningar som molntjänster effektiviserar dina anställda

Kurser inom molntjänster

För att vara aktuell i dagens arbetsklimat är det nästan ett krav att man har koll på hur lagring av olika typer av information görs i ”molnet”, eller som man kallar det på engelska, ”the cloud”. Om man har anställda som fortfarande inte har följt med i denna utveckling eller som behöver fila sina kunskaper om denna typ av lagring, är det hög tid att se till att dessa personer skaffar denna information. Detta kan enkelt göras genom diverse kurser som kan anpassas efter personalens behov.

I korthet innebär molntjänster att du kan lagra samma typ av information som filer och dokument lika säkert som du idag kanske gör på din lokala hårddisk, fast på ett utrymme som inte påverkar din lokala lagring. Det finns olika tjänster där du eller ditt bolag enkelt kan köpa utrymme i molnet för en relativt låg summa. I princip kan all ert bolags data lagras utan att ni behöver använda era egna servrar. Kurser inom hur detta fungerar är varmt rekommenderade.

Vad betyder appar för affärsvärlden?

Oavsett vilken bransch du är verksam i ser man globalt i stort sett samma mönster världen över. Kunder, företag och organisationer använder sig allt mer av mobilen. Detta gäller lika mycket när det kommer till professionella uppgifter som e-mail och dokumentation, som när det rör sig om ren underhållning eller tidsfördriv. Det mobila beteendet har tagit över fullständigt och vi ser hur många kunder numera föredrar att betala för tjänster genom till exempel appar. Kurser inom hur man ska svara på denna trend är att föredra om ni som bolag inte står förberedda.

Vad är det som gör appar så attraktiva för privatpersoner och företag? För bara ett par år sedan fokuserade de flesta leverantörerna av produkter och tjänster på att ha en mobilanpassad version av sin hemsida. Men när appar blev vanligare och bättre utvecklade, blev de en överlägsen lösning sett till enkelheten att använda. Snabbheten och hur smidigt man kan ta sig mellan olika funktioner ger den överlägsenheten. Därför är det i princip ett måste för varje bolag att kunna erbjuda en bra app och en investering i kurser kring detta kommer löna sig på sikt.

Anpassa bolaget till nya tider

Det gäller att hänga med i den snabba utvecklingen. Som vi ser går bolag miste om många viktiga kunder och tillfällen att skapa värde om man inte kan erbjuda en riktigt bra och intuitiv app till sin service eller produkt. På samma gång riskerar organisationen att bli ineffektiv och onödigt dyr om man inte löser en lagring via molnet och istället sitter på gamla servrar och hårddiskar som är onödiga investeringar på balansräkningen. Se till att investera i personalen och erbjud kurser i detta för dem som behöver det.